Koronavírus a spracúvanie osobných údajov: Často kladené otázky


V súvislosti s preventívnymi opatreniami, ktoré Slovensko zavádza pre obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2 Úrad na ochranu osobných údajov SR reaguje na najčastejšie otázky pri spracúvaní osobných údajov. Prinášame vám úplne znenie najčastejšie kladených otázok a ich odpovede. 

 

Viac o pokutách uložených dánskym úradom, v anglickom jazyku, nájdete tu: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fines-proposed-two-municipalities_en

 

  • K overovaniu veku pri vstupe do obchodných prevádzok podľa Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, bod C), sp. zn.: OLP/8326/2020, zo dňa 14.10.2020, dostupného na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf „S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.“ 

 

  • oprávnenosti žiadať občiansky preukaz od fyzických osôb pri vstupe do prevádzok na overenie dodržiavania vyššie citovaného opatrenia, sme toho názoru, že obchodné prevádzky vykonávajú kontrolu veku  prostredníctvom fyzického preukázania dokladu s dátumom narodenia, čo nie je automatizovaným spracúvaním osobných údajov. Po takejto kontrole veku nenasleduje žiadna registrácia, dokumentácia alebo iné spracúvanie osobných údajov o osobách vstupujúcich do predajní, preto takáto kontrola v zásade nepodliehala rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov (podľa čl. 2 ods. 1)opatrenie Úradu verejného zdravotníctva neobsahuje povinnosť, že na preukázanie veku je potrebné preukázanie sa občianskym preukazom, preto si myslíme, že rovnaký účel je možné dosiahnuť aj iným dokumentom, ktorý dôveryhodne overí túto skutočnosť.
    V prípade, ak by predajcovia vyžadovali preukázanie sa výlučne občianskym preukazom, odporúčame prekryť ostatné údaje (prstami, dlaňou), ktoré sa na občianskom preukaze nachádzajú a nie sú pre posúdenie Vášho veku zamestnancom predajne potrebné.